Het zoekend hert

Naar aanleiding van het tienjarige jubileum van filosofiehuis Het zoekend hert /The searching deer organiseren cultuurtijdschrift rekto:verso, Historische Uitgeverij en Het zoekend hert een filosofische prijsvraag. Schrijf voor 1 september een filosofisch-cultureel essay rond de vraag: Met welk denken houden we stand in deze tijd, en durven we de toekomst aan?

Gaan onze tijden te snel? Even herkenbaar is het gevoel dat alles lijkt stil te staan. En niet alleen de politieke toestand. We zijn heel goed in het analyseren van wat er niet goed loopt, maar welk filosofisch denken kan vandaag ook iets in beweging zetten? Rijk is de filosofie, veelvuldig zijn ook de denkers waardoor kunstenaars zich laten inspireren. Maar welke redelijke wijsheid kan mensen en/of andere levende wezens ook vooruit helpen, zoals verschillende filosofische stromingen dat in het verleden hebben gedaan? Is dat überhaupt nog mogelijk, zo’n revolutie van het denken? Wie of wat kan ons denken weer doen dansen?

Je essay is een Nederlandstalige tekst van max. 2000 woorden. Wetenschappelijke studies, academische scripties of prozateksten beschouwen we niet als essays. Je benadering mag betrekking hebben op alle disciplines van de filosofie en/of het culturele denken, maar de tekst mag nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Deadline voor je inzending is 1 september 2019 om 24:00 uur. De vijfkoppige jury (samengesteld uit leden van Het zoekend hert, Historische Uitgeverij en rekto:verso) nomineert drie essays die voor de prijs in aanmerking komen en maakt die selectie publiek in aanloop naar het tienjarige jubileumfeest van Het zoekend hert op 14-15 september in Berchem. Ze worden allemaal online gepubliceerd op rektoverso.be.

Het winnende essay kan door de auteur worden voorgelezen op zondag 15 september op het jubileumfeest, en verdient 1.000 euro. Het zal ook in print gepubliceerd worden.

Voel je het prikkelen? Mail je essay onder je eigen naam als word-document of pdf naar hetzoekendhert@gmail.com. Dien je essay in onder je eigen naam en vermeld die ook in de bestandsnaam van je document. Je personalia voeg je toe in je mail. Je bijdrage wordt geanonimiseerd voor de jury ze te lezen krijgt.

Voor meer info, zie rektoverso.be

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics