Schrijfwedstrijd De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog – voor de een is het nog een herinnering, voor de ander is het een catastrofe uit een ver verleden. Maar iedereen kent wel de verhalen van verzetshelden, van militairen die de stranden van Normandië bestormen, van de vernietigingskampen, de maatschappelijke ontwrichting en de hongerwinter.

De oorlog markeert een tijd van chaos, van conflict, van strijd – en in die turbulentie ontstaan de menselijke verhalen waar wij naar op zoek zijn. Voor veel mensen veranderde het oude leven in een oogwenk en moesten ze zich plooien naar de nieuwe werkelijkheid – goedschiks of kwaadschiks.

Veer jij nu recht, schuif jij naar voren, naar het puntje van je stoel? Kun je niet wachten om jouw verhaal over de Tweede Wereldoorlog te vertellen? Dat is mooi, want Uitgeverij Historische Verhalen schrijft een wedstrijd uit. In maximaal 4000 woorden mag jij een verhaal schrijven over die Tweede Wereldoorlog. Kies zelf de gebeurtenis die jou het meest aanspreekt. Het mag overal ter wereld zijn, zolang het decor maar historisch correct is. Hou je aan de tijdsgrenzen van 1939 en 1945.

De beste vijftien inzendingen worden beloond met een auteursexemplaar van de bundel en de betreffende auteurs zullen natuurlijk tijdens de boekpresentatie in het zonnetje worden gezet.

De jury zal je manuscript beoordelen en van een kort commentaar voorzien. Als jouw manuscript bij de beste vijftien inzendingen zit, word je verder begeleid door onze redactie. Sta open voor feedback, dan ligt straks de best mogelijke versie van jouw verhaal in de winkel.

Inzendingen:

 1. Elke auteur mag maximaal twee verhalen insturen.
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 3. Inzendingen zijn nog nergens gepubliceerd.
 4. Inzendingen spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en zijn historisch correct en/of gebaseerd op historische gebeurtenissen.
 5. Inzendingen zijn niet korter dan 2.000 en niet langer dan 3.500 woorden – er wordt marge van 5 procent gehanteerd.
 6. Inzenden kan vanaf 23 oktober en de deadline is op 15 februari 2022, om 23.59. Inzendingen die daarna binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
 7. Inzendingen worden anoniem beoordeeld.
 8. De auteur verklaart dat het ingezonden werk van eigen hand is en geen inbreuk maakt op het auteursrecht van derden.
 9. Inzendingen worden verstuurd via het formulier op de website en moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het verhaal wordt aangeleverd in Word.
  • In het tekstdocument staan geen persoonsgegevens van de auteur, enkel de titel van het verhaal en het verhaal zelf.
  • Het verhaal is in Times New Roman, 12 punts geschreven met een regelafstand van anderhalve punt, de tekst is links uitgelijnd.
  • De titel van het bestand komt overeen met de titel van het verhaal.
  • De naam van de auteur staat niet in de titel van het bestand zelf, enkel in het inzendformulier. De redactie houdt bij van wie welk verhaal is.
 10. Enkel bij voldoende kwaliteit worden de beste inzendingen in een bundel gepubliceerd.

Licentie:

 1. Met inzending verleent de auteur aan Uitgeverij Historische Verhalen, met uitsluiting van zichzelf en alle anderen, een exclusieve licentie om het door de auteur vervaardigde werk voor de schrijfwedstrijd te exploiteren – en dus te plaatsen in de bundel. De auteur behoudt het auteursrecht.
 2. Door inzending geeft de auteur Uitgeverij Historische Verhalen het uitsluitende recht om het werk uit te geven in boekvorm in de Nederlandse taal, in eerste druk en in volgende, al dan niet herziene, drukken.
 3. De in lid 1 aan Uitgeverij Historische Verhalen verleende exclusieve licentie omvat mede de volgende exploitatierechten:
  • het uitgeven van het werk in een andere taal dan de Nederlandse taal;
  • het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk, databank, educatieve publicatie of anderszins;
  • het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins, in een krant, tijdschrift of ander medium;
  • het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als feuilleton in een krant of een tijdschrift;
  • het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als e-book of luisterboek.

Prijzenpakket:

 1. De beste vijftien verhalen worden gebundeld en gepubliceerd in boekvorm en als e-book.
 2. De winnaars krijgen een gratis redactietraject om hun ingezonden verhaal naar een hoger niveau te tillen.
 3. De winnaars krijgen een gratis auteursexemplaar.
 4. De beste drie verhalen krijgen een eervolle vermelding.

Uitslag:

 1. De jury bestaat uit Rik van der Vlugt (oprichter van Historische Verhalen), Key Tengeler (co-auteur Oudheidbundel en novelle De vluchteling uit Damascus) en Paul Christiaan Smis (auteur Middeleeuwenbundel en de novelle Harald).
 2. De jury beoordeelt alle inzendingen anoniem.
 3. Nadat de uitslag bekend is, ontvangt elke deelnemer zeer beknopte feedback van minimaal één jurylid.
 4. De uitslag wordt medio februari bekend gemaakt.
 5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Voor meer info, zie historischeverhalen.nl.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics