Wat mijn ouders niet weten

illustrator/striptekenaar Anneke Caramin is voor haar nieuwe strip op zoek naar waargebeurde verhalen, en meer bepaald naar anekdotes die je nooit, maar dan ook nooit aan je ouders hebt verteld.

Ben jij ooit voor heel even van huis weggelopen? Heb je geprobeerd eieren uit te broeden in je kleerkast? Is het eigenlijk jouw schuld dat er niets meer groeit in die hoek van de tuin? En vooral, zijn je ouders dit nooit te weten gekomen?

Deel jouw geheim

Vertel een verhaal over het domste, grappigste of gevaarlijkste dat je als kind gedaan hebt en waar je ouders niets van weten. Wie weet, vereeuwigt Anneke Caramin het in haar strip, en kun jij zo in het reine komen met je daden. Een anekdote uit je leven wordt geïllustreerd en je wint een handgemaakte originele tekening van de hand van Anneke Caramin. 

Je verhaal telt maximaal 1000 woorden. Slechts 1 inzending per deelnemer. 

Deelnemen kan via Azertyfactor.

 

Reglement:

 1. ‘Wat mijn ouders niet weten’ is wedstrijd van Creatief Schrijven vzw in samenwerking met Anneke Caramin.
 2. De ingestuurde tekst is een waargebeurd verhaal uit jouw leven. 
 3. De tekststructuur is vrij, maar plagiaat sluit de deelnemer uit. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de inzender.
 4. De tekst is niet eerder bekroond en in het Nederlands geschreven.
 5. De tekst telt maximaal 1000 woorden. 
 6. Kandidaten zenden uiterlijk 21 juni één tekst in op Azertyfactor. Inzendingen komen terecht bij Creatief Schrijven vzw.* 
 7. De jury bestaat uit een medewerker van Creatief Schrijven vzw en Anneke Caramin. De beslissing van de jury is zonder verhaal. 
 8. De winnende tekst verschijnt in de strip van Anneke Caramin. Alle deelnemers worden uiterlijk 21 juli per e-mail verwittigd of hun inzending al dan niet geselecteerd is. 
 9. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw en Anneke Caramin de toestemming tot publicatie van de teksten in tijdschriften met artistieke strekking, handboeken, op de website en sociale media van Creatief Schrijven vzw en Anneke Caramin en/of voor muzikale doeleinden en tot voordracht van culturele evenementen.
 10. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het wedstrijdreglement.
 11. De organisatoren hebben het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af. 
 12. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 13. Deelnemers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics