2019-03-19
Film: Sister Aimee (2019)

Gezien op 10 maart 2019, 17:00 in Alamo Lamar E te Austin, TX; IMDB / Letterboxd.

Wat was me dat? Een succesvolle predikante heeft er op een dag geen zin meer in. Ze verwart een journalist voor een occasionele minnaar en wanneer die vol vuur over Mexico praat, besluit ze samen met hem de benen te nemen. Wat volgt is een verhaal vol absurde wendingen die naar een hilarisch hoogtepunt toe werken. Ik heb er met een frons van genoten.

Cast and Crew Sister Aimee at SXSW

Het vrouwelijke regisseurskoppel vertelde dat ze voor het verhaal uitgegaan zijn van de echte Sister Aimee die eind jaren '20 van de vorige eeuw een tijdje verdween. Zelf verklaarde ze te zijn ontvoerd, maar niemand hechtte daar geloof aan, vandaar dat er voor deze film een scenario bedacht werd dat met heel veel fantasie uitlegt wat er zou kunnen gebeurd zijn.

Queu Card Sister Aimee

Topics: film

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics