Literaire Prijzen Stad Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden zet de traditie van literaire prijzen, gestart door het literaire tijdschrift Appel, verder met deze vijf prijzen:

 1. Jaarlijks de Guido Wulms-prijs voor poëzie. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 700.
 2. Jaarlijks de Simon Michaël Coninxprijs voor poëzie. De cultuurraad schenkt aan de 2e laureaat een kunstwerk.
 3. Jaarlijks de Hendrik Prijs-prijs voor kortverhaal. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 700.
 4. Jaarlijks de Jongerenprijs voor poëzie. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 400.
 5. Jaarlijks de Jongerenprijs voor kortverhaal. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 400.

Voorwaarden inzendingen

 1. Iedere auteur mag niet meer dan 3 gedichten en/of 1 verhaal inzenden, verplicht in het Nederlands. De verhalen mogen niet langer zijn dan 6 bladzijden.
 2. De inzendingen moeten origineel zijn en mogen niet gepubliceerd zijn, ook niet elektronisch.
 3. De deelnemers voor de Jongerenprijs zijn min. 14 jaar en max. 21 jaar in 2023.
 4. Inzenden gebeurt elektronisch via de volgende link www.sint-truiden.be/literaire-prijzen uiterlijk op 31 mei 2023, waarbij
  • de volgende persoonsgegevens worden opgegeven: titel inzending, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • verklaard wordt dat de teksten origineel en ongepubliceerd zijn.
 5. Over de beslissing van de jury wordt niet gediscussieerd. De jury kan beslissen één of meer prijzen niet toe te kennen. Inzendingen worden niet teruggezonden of becommentarieerd.
 6. Juryleden worden uitgesloten van deelname.

Samenstelling jury

 1. Poëzieprijzen: Herman Rohaert, voorzitter en Herman Fabré, Katrien Frederix, Margot Delaet en Marleen Wulms, leden
 2. Prijs kortverhaal: Luk Robijns, voorzitter en Ann Ecker, Margot Delaet en Marleen Wulms, leden
 3. Jongerenprijzen: Anke De Vrij, voorzitter en Lotte Dodion en Joost Stockx (Jee Kast), leden

Bekendmaking

 1. De laureaten worden persoonlijk verwittigd in november.
 2. De prijsuitreiking van de literaire prijzen zal plaatsvinden tijdens de Poëzieweek (januari 2024).
 3. In een speciale publicatie worden zowel de winnende gedichten, het winnend kortverhaal en de eervolle vermeldingen opgenomen. Over eventuele verdere publicatie wordt tussen auteur en stadsbestuur overlegd.

Slotbepalingen

 1. Alle inzenders verklaren zich akkoord met dit reglement.
 2. Dit reglement vervangt alle vorige versies.

Dit is een weergave van het reglement zoals het online stond in februari 2023. Voor meer info, zie literaireprijzen.be.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiƫle wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics