Deus Ex Machina: EcoGothic

In het volgende winternummer van Deus Ex Machina exploreren we de ecoGothic als een kritische lens die scherpstelt op de menselijke angsten voor en rondom de meer-dan-menselijke Natuur, specifiek in tijden van klimaatcrisis. We laten schrijvers aan het woord die de Natuur in beeld brengen op gruwelijk griezelige wijze. Het is evenwel geen zuiver negatief verhaal: dreiging, dood en donkerte maken immers ruimte voor regeneratie. In dit nummer onderzoeken we hoe de Natuur, als onpeilbaar schrikwekkend weergegeven, weer als ontzagwekkend aan ons kan verschijnen. Hoe kan de ecoGothic een kanarie in de koolmijn zijn? Kan het doorheen het blootleggen van angsten wijzen op de dringende nood aan alternatieven, zowel voor onze beelden van en verhalen over, als voor onze relatie met de meer-dan-menselijke Natuur?

Voel je je geïnspireerd? Kom dan mee wroeten in het onderaardse rijk van de ecoGothic en schrijf een tekst tegen ten laatste 26 augustus 2024. Stuur je inzending naar  poezie.dem@gmail.com of proza.dem@gmail.com. Gothic fictie, essayistische speculatie, klimaatfictie of dystopie: elke literaire benadering is welkom! We werken met een bovengrens van 3 gedichten voor poëzie (of maximum 1000 woorden) en 1500 woorden voor proza of andere vormen van doorlopende tekst. Er is bovendien een vergoeding voorzien van 40 euro per Deus-pagina (afhankelijk van de lay-out). Op basis van de inzendingen zal de redactie een selectie maken die vervolgens zullen worden gepubliceerd in het aankomende winternummer over ecoGothic (december 2024).

Voor meer informatie, zie deusexmachina.be.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiƫle wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics