LetterRijn: Met de beste bedoelingen

Update! Bij het afsluiten van de wedstrijd waren er in totaal 150 inzendingen. Een long-list wordt bekend gemaakt op 16 juni.

Update! Op 8 mei hadden zich al 140 kandidaten aangemeld voor deze wedstrijd waarvan er al 60 effectief een verhaal indienden. 

Update! Op 20 april hadden zich al 112 kandidaten aangemeld voor deze wedstrijd, waarvan er al 33 effectief een verhaal indienden. Een aantal daarvan is al door de eerste jury ronde geraakt.

 

 

 

Iemand doet zijn uiterste best om iets goeds te doen voor zichzelf, iemand anders of bijvoorbeeld het milieu. De ondernomen actie(s) pakt/pakken echter volledig verkeerd uit waardoor het tegenovergestelde van het beoogde resultaat wordt bereikt.

Die goede bedoeling staat centraal in onze verhalenwedstrijd en het is de bedoeling dat je erover vertelt in minimaal 3000 en maximaal 4000 woorden.

Omdat het de bedoeling is om uiteindelijk tot een spannende verhalenbundel te komen, dient er in elk geval één personage te sterven. Dat kan het directe gevolg zijn van het verkeerd uitpakken van de ondernomen actie, maar mag ook juist de aanleiding zijn voor het ondernemen van die actie.

De verhalenwedstrijd kent dit jaar voor het eerst een aantal geplaatste spelers, auteurs van LetterRijn die al een of meerdere spannende boeken op hun naam hebben staan en waarvan het ons leuk lijkt voor de deelnemers om in een bundel met deze gevestigde namen te debuteren of andermaal gepubliceerd te worden. De auteurs van LetterRijn zijn uitgesloten voor het winnen van de prijs die ook dit jaar zal bestaan uit een trofee en een bedrag van € 100,-

Als jij een gooi wilt doen naar een plaats in de verhalenbundel, meld je dan aan door het sturen van een mail naar verhalenwedstrijd@letterrijn.nl en vermeld in het onderwerp Met de beste bedoelingen. Hoewel aanmelden geen verplichting is, geeft het ons wel een redelijke indicatie van de hoeveelheid werk waar de zes juryleden zich later dit jaar aan mogen wagen. Bovendien ontvang je dan ook met enige regelmaat een update over de stand van zaken.

 

Voor het volledige reglement, zie https://letterrijn.nl/verhalenwedstrijden/reglement-van-deelname/

Algemeen

 1. De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij LetterRijn.
 2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande wedstrijdcriteria, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.
 3. Het ingezonden verhaal mag niet eerder op enigerlei wijze zijn ‘gepubliceerd’ en/of hebben meegedaan aan een andere schrijfwedstrijd in deze vorm, en moet contractueel vrij zijn voor uitgave.
 4. Het verhaal dient onder eigen naam te worden ingezonden.
 5. Stuur je verhaal op naar verhalenwedstrijd@letterrijn.nl  Doe dit onder vermelding van ‘Met de beste bedoelingen’. Deelnemers krijgen binnen twee weken een ontvangstbevestiging.
 6. Het verhaal dient uiterlijk 19 mei 2019 om 23:59:59 binnen te zijn. Verhalen die later dan de uiterste datum voor inzending zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname.
 7. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
 8. Inzendingen op papier dingen niet mee.
 9. De documentnaam dient identiek te zijn aan de titel van het verhaal.
 10. In het document mogen geen naam- en adresgegevens staan en in de eigenschappen van het bestand mag ook geen naam staan. (Dit zodat het verhaal anoniem wordt gelezen tijdens de beoordelingsfase)
 11. Elke deelnemer mag maximaal twee verhalen insturen. Daarvan zal er uiteindelijk ten hoogste één in de bundel worden opgenomen. Dit geldt uiteraard slechts voor de verhalen die zijn doorgedrongen tot de shortlist.
 12. Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de verhalenwedstrijd.

Het verhaal: vorm

 1. Het verhaal dient tussen de 3000 en 4000 woorden te bevatten.
 2. Het betreft één afgerond verhaal met originele titel, dus geen ‘Met de beste bedoelingen’.
 3. Lever je verhaal aan in Word.
 4. Gebruik het lettertype Times New Roman, grootte 12 met regelafstand 1,5.
 5. Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan.
 6. Het gebruik van leestekens in combinatie met de apostrof gebeurt volgens de ELDA-regel.

Het verhaal: inhoud

 1. Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal en behoort tot het genre thriller/misdaadverhaal.
 2. Het verhaal is bedoeld voor een breed publiek.
 3. Het verhaal mag niet gebaseerd zijn op een aflevering van een bekende serie en/of personages en moet origineel werk zijn van de deelnemer.
 4. Verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld of expliciet pornografisch zijn, zullen worden gediskwalificeerd.  

De auteur

 1. Als je verhaal wordt geplaatst, geef je LetterRijn tevens toestemming om de bundel, met daarin ook jouw verhaal, te promoten bij verschillende media op een manier die de uitgever goeddunkt.
 2. In overleg kan worden besloten het geplaatste werk onder een pseudoniem uit te geven.

De beoordeling

Elk jurylid geeft per criterium een cijfer en bepaalt aan de hand van het gemiddelde zijn of                                                                   haar persoonlijke selectie.

De jury

 1. De jury bestaat uit 6 personen. Er hebben evenveel vrouwen als mannen zitting in de jury en beide geslachten kennen één Vlaams lid en twee Nederlandse leden. De juryleden lezen de ingezonden verhalen en stellen de longlist en de shortlist samen.

Prijs

 1. De auteur van het verhaal dat als eerste eindigt ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van de LetterRijn-trofee en een geldbedrag van 100 euro.
 2. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de door LetterRijn georganiseerde boekpresentatie.

De uitgave

 1. Het te plaatsen verhaal zal door uitgeverij LetterRijn worden geredigeerd.
 2. De geplaatste verhalen worden opgenomen in de verhalenbundel die uitgeverij LetterRijn in het najaar van 2019 zal uitgeven.
 3. Iedere geplaatste deelnemer ontvangt kosteloos* een auteursexemplaar van de bundel.
 4. Iedere geplaatste deelnemer krijgt de mogelijkheid meerdere bundels tegen gereduceerd auteurstarief aan te schaffen.

Rechten en plichten

 1. Verhalen blijven eigendom van de auteur.
 2. Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Niet-naleving van deze voorwaarden zal resulteren in een diskwalificatie.
 3. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij LetterRijn.

* Het gratis auteursexemplaar wordt overhandigd tijdens een te organiseren presentatie van het boek. Indien je daarbij niet aanwezig kunt of wilt zijn, dan zijn de kosten van toezending voor rekening van de uitgever.

 

 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiële wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics